پارامیس پارک

وب سایت شرکتی

زمینه فعالیت : صنعت ساختمان

وب سایت گروه پارامیس پارک

وب سایت پارامیس پارک شامل بخشهای مختلفی از جمله نمایش پروژه های مختلف همراه با مشخصات هر پروژه و نمایش صدها عکس و ویدیو مربوط به پروژه های انجام یافته توسط این مجموعه است .

تمام بخشهای سایت به صورت کاملا اختصاصی توسط گروه باسط وب طراحی و اجرا گردید.

نمونه پروژه ها
مشخصات پروژه
آرشیو ویدیوها
انتشارات