مدرسه ایندید

مدرسه ایندید

ارائه دوره های آموزشی

زمینه فعالیت : آموزشی

وب سایت مدرسه ایندید

در سایت ایندید دوره های مختلف آموزشی ارائه می شود و کاربران می توانند در کلاس های مختلف ثبت نام و شرکت کنند .

سایت به صورت کاملا اختصاصی توسط گروه باسط وب برای مدرسه ایندید طراحی و اجرا گردید.